หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิบูลย์  เจริญชัยหัวหน้างานสวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม และนายศิริศักดิ์  ดาคำ งานสวนปาเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า ในท้องที่อำเภอเถินครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนันย์นันต์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเถิน เป็นประธาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่อำเภอเถิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง