หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

กศน. อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เข้าค่ายลูกเสือ

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ นำคณะลูกเสือ เข้าทำกิจกรรมเจ้าค่ายลูกเสือ ประจำปี 2564 บริเวณพื้นที่สวนป่าบ้านวัดจันทร์ โดยงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสวนป่า ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ จำนวน 50 คน