งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

  • พิมพ์

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีนายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธาน ซึ่งภายในงาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดรอบ ๆ พื้นที่ ณ โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง