หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 75 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

           เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายสัมฤทธิ์  พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้างฉัตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานฯ