หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 69 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจงานสวนป่าท้องที่จังหวัดแพร่

           เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยนายนิพล  ปาอิน ผู้จัดการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน งานด้านปลูกสร้างสวนป่า , งานด้านทำไม้ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ งานสวนป่าวังชิ้น และงานสวนป่า แม่ยม-แม่แปง ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังงานสวนป่าแม่สรอย ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยงานด้านปลูกสร้างสวนป่า แปลงรื้อปลูกใหม่ แปลงปี 64/21  งานด้านทำไม้ และงานด้านอื่นๆ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 (เด่นชัย-ปางเคาะ) เน้นย้ำ งานสวนป่าแม่มาน ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และเดินทางต่อไปยังงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง สวนป่านาพูน ได้ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานด้านปลูกสร้างสวนป่า และงานด้านการทำไม้ และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน