หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ร่วมพิธีสร้างฝายชะลอน้ำ

           เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ร่วมชุมชนบ้านเด่นเหม้า ม.5 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในการนี้งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ได้ร่วมให้การสนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย