หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 427 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่จาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ " รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน " สืบสานสู่ 100 ล้านต้น   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 39 คน ปลูกบริเวณแปลงปลูกสร้างสวนป่า ปี 2512 พื้นที่กันชนรอบนอก (Buffer zone) ประมาณ 20 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกมี 2 ชนิด ได้แก่ สัก 100 ต้น  พะยูง, 1,900 ต้น รวม 2,000 ต้น