หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 338 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หาด-แม้ก้อ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาส “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564" ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี และในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  โดยปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น ต้นแคนา จำนวน 20 ต้น และต้นยางนา จำนวน 20 ต้น พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ณ บริเวณสำนักงานสวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ  ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน