งานสวนป่าดอยบ่อหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

  • พิมพ์

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 งานสวนป่าดอยบ่อหลวง  ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาส “วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 2564” ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี  โดยปลูกต้นกาแฟและต้นพยูง รวมจำนวน 30 ต้น ณ บริเวณสำนักงานสวนป่าดอยบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่