หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  พนักงานผู้ปฏิบัติงานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 18 คน ปลูกบริเวณสำนักงาน พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก 6 ชนิด ได้แก่  พะยูง 30 ต้น หว้า 30 ต้น มะขามป้อม 30 ต้น ทุเรียน 3 ต้น มะยงชิด 3 ต้น กระท้อน 3 ต้น รวม 99 ต้น