งานสวนป่าขุนแม่คำมี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

  • พิมพ์

          เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2564 หัวหน้างานพร้อมด้วยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของงานสวนป่าขุนแม่คำมี ออป.เขตแพร่ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณสระน้ำหลังสำนักงานสวนป่าชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ ไผ่ 10 ต้น หางนกยูงฝรั่ง 10 ต้น รวมจำนวน 20 ต้น