หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ร่วมประชุมสภากาแฟ

          เมื่อที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายคมณ์  จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ พร้อมด้วยนายสุชาติ  ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ปี 2565 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมครั้งนี้