หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านหลวง จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำกินของชาวบ้านในเขตสวนป่า

           วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิฑูรย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ จัดประชุมแก้ไขปัญหาที่ทำกินของชาวบ้านในเขตสวนป่า ท้องที่ หมู่ 3 , 9 และ 10 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น หาแนวทางแก้ไขปัญหา และทำบันทึกข้อตกลงการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่า โดยมีเกษตรอำเภอแม่อาย ผู้นำชุมชน ม.3,9,10 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย