บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่จาง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด และชุมชนท้องถิ่น อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยหนองมะแปป เพื่อจัดทำเป็นแนวกันไฟให้กับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสวนป่าแม่จาง "ใช้ไม้จากป่าปลูกถูกกฎหมาย" ด้วย