บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่ทรายคำร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2661 พนังงานงานสวนป่าแม่ทรายคำ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนดอยปัง บ้านศรีไตรภูมิ ม.12 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง โดยมี ปลัดอำเภอเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มณฑลทหารบกที่ 32 หน่วยป้องกันรักษาป่า ลป.8 กรมป่าไม้ และผู้นำชุมชนหมู่ต่าง ๆ ร่วมประมาณกว่าร้อยคน ทั้งนี้งานสวนป่าแม่ทรายคำ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องการป้องกันการลักลอบตัดไม้ การป้องกันไฟป่า และปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่สวนป่าแม่ทรายคำ ซึ่งชุมชนหน่วยงานต่าง ๆ จะให้ความร่วมเป็นอย่างดี