บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำปาง

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายเรวัติ พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง (war room) ระดับจังหวัด “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน” ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม