บุคคลออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผอส.ร่วมประชุมแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรัตน์ชัย  อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์  ชัยสมพร ผู้จัดการส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต  ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้)