บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน

        เมื่อวัน 14 กุมภาพันธ์ 2561 งานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่หอพระ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกันประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่หอพระ ประจำปี 2561 โดยมีนายอำเภอแม่แตงเป็นประธานในการประชุม และช่วงบ่ายมีกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ