บุคคลออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายประวุฒิ  จีนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ออป.เหนือบน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร เพื่อร่วมลำรึกถึงเกียรติคุณความดี แสดงความกตัญญูกตเวที สดุดีวีรชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป ณ อนุสาวรีย์พระยาสุลวลือไชยสงคราม อ.เมือง จ.ลำปาง