บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่สรอย งานสวนป่าวังชิ้น และงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ร่วมกิจกรรมรณณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในชุมชนบนพื้นที่เสี่ยง

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561 งานสวนป่าแม่สรอย งานสวนป่าวังชิ้น และงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ อำเภอวังชิ้น  และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมรณณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในชุมชนบนพื้นที่เสียง โดยงดการเผา เพื่อป้องกันและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน