บุคคลออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ได้ให้การต้อนรับคณะลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนชุมชนบ้านนาไผ่เข้าค่ายลูกเสือ

        ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2561 งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่  ได้ให้ต้อนรับคณะลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมในสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ รวมจำนวน 115 คน