บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ประชุมคณะกรรมการไฟป่าและหมอกควัน

        เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายสุรัตน์ชัย  อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยนายสุชาติ  ฐิติวรสุกล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม