บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

คณะผู้อบรม ACMECS ดูงานสวนป่าทุ่งเกวียน

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ให้การต้อนรับคณะผู้อบรม ACMECS จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งผู้เข้าอบรมมาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสวนป่า การปลูกสร้างสวนป่า ฯลฯ โดยมีนายปิยะ ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียนให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล