บุคคลออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

นายภพปภพ  ลรรพรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

                                         
               นายประวุฒิ จีนา                       นายเรวัติ  พิมสาร                   นายคมณ์  จำปาวัลย์
          หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป               หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า             หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต      

                                                            

                                                                                        

        นายวิมล เจียรรัตนสวัสดิ์        นายณฐกร  เกตุบำรุง            นายชัยสิทธิ์  ชัยสมพร        

      ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล  ผู้จัดการส่วนอำนวยการ     ผู้จัดการส่วนบริการฯ  

 

                                                       

       นายนิพล  ปาอิน                      นายไชยยศ  โสถิตาภัย                นายสุชาติ ฐิติวรสกุล
  ผู้จัดการ ออป.เขตเชียงใหม่          ผู้จัดการ ออป.เขตแพร่           ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง       

 

 

                                                

     ว่าที่ร้อยโทสัมฤทธิ์  แพทย์เพียร                   นายทวี  ทองอยู่แบบ

 ผู้จัดการส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์    ผู้จัดการส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ

  

 

 

ทำเนีบยผู้บริหารสำนักงาน