การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าบ้านวงษา ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
งานสวนป่าสะเมิง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าแม่สรอย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าบ้านวงษา ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
การประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อนที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ระยะที่2 (งวดที่ 1)
งานสวนป่าเวียงมอก ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าแม่สรอย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าขุนแม่คำมี ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
งานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
งานสวนป่าขุนแม่คำมี ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
งานสวนป่านครน่าน ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
งานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
 
 
Powered by Phoca Download