การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

งานสวนป่าแม่คำปอง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
งานสวนป่าขุนแม่คำมี ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
การประมูลจำหน่ายไม้สักที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่ เขตทางหลวงหมายเลข 1026 ท้องที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
การประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อนที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ระยะที่2 (งวดที่4-7)
งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
งานสวนป่าแม่อุมลอง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 9 เมษายน 2562
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
งานสวนป่าแม่สรอย ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
การประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้กระยาเลยท่อนที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนซีเมนต์ ท้องที่ ต.บ้านสา อ.แจ้หม่ จ.ลำปาง
งานสวนป่าแม่เมาะ ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
งานสวนป่าแม่จาง ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
 
 
Powered by Phoca Download