การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
งานสวนป่าแม่สรอย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
งานสวนป่าเด่นชัย ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
งานสวนป่าแม่หลักหมื่น ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
งานสวนป่านาพูน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2562
การประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน ที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
งานสวนป่าเวียงมอก ประมูลไม้สักสวนป่า ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
งานสวนป่าสาละวิน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ประมูลไม้สักสวนป่า ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
งานสวนป่าเด่นชัย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
งานสวนป่านาพูน ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
 
 
Powered by Phoca Download