การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าแม่จาง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าเด่นชัย ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าเด่นชัย ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ประมูลไม้สักสวนป่า ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ประมูลไม้สักสวนป่า ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าเด่นชัย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าแม่สรอย ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่านาพูน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤศจิกายนที่ 21 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่านครน่าน ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ประมูลไม้สักสวนป่า ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่านาพูน ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าเด่นชัย ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
การประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนและไม้กระยาเลยท่อน ที่ทำออกจากบริเวณที่กรมชลประทาน ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 
 
Powered by Phoca Download