การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเวียงมอก ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศประมุลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าขุนแม่คำมี ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเด่นชัย ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่มาย ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่เมาะ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าวังชิ้น ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลไม้สักท่อนสวนป่าแม่มายแบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่จางแบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนของสวนป่าแม่แจ่มแบบตลาดกลาง ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า สวนป่าแม่มาย
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่สิน-แม่สูงแบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่ทรายคำ แบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้หวงห้ามธรรมดา(กระยาเลย) ที่ทำออกจากพื้นที่เขตทางหลวงหมายเลข 101 ท้องที่ตำบลผาสิงห์ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเวียงมอก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเด่นชัย ในวันศุกร์ที่9 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าวังชิ้น ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าเด่นชัย ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่านาพูน ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
 
 
Powered by Phoca Download