บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน จัดงาน 4 ภาค ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จ.แพร่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 36
ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมประชุมสภากาแฟ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 40
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ และงานสวนป่าแม่ลี้ ร่วมประชุมหมู่บ้าน ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 31
งานสวนป่าทุ่งเกวียนเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 24
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ตรวจงานสวนป่าพื้นที่จังหวัดลำปาง ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 37
งานสวนป่าแม่สุก ร่วม Kock Off ไฟป่า ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 19
อำเภอกัลยาณิวัฒนา ใช้ห้องประชุมสวนป่าบ้านวัดจันทร์ประชุมประจำเดือน ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 15
สวนป่าบ้านวัดจันทร์ ต้อนรับผู้แทนพระองค์ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 49
งานสวนป่าทุ่งเกวียน จัดอบรมการป้องกันไฟป่า ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 20
ผอส.ออป.เหนือบน ให้การต้อนรับรัฐมนตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 27
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมประชุมสภากาแฟ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 23
ออป.เขตแพร่ เข้าอบรมขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (safety Thailand) ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 21
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 26
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ร่วมภารกิจ ลำปางสะอาด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 24
คณะกรรมการบริหาร อ.อ.ป. ตรวจการดำเนินงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 27
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน F.I.O. Fair 2019 ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 30
งานสวนป่าเวียงมอก และงานสวนป่าแม่พริก – แม่สะเรียม ร่วมพิธีเปิดศูนย์พิทักษ์ป่า ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 34
งานสวนป่าแม่จาง ประชุมผู้นำชุมชนรอบสวนป่า ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 33
รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ส่วนหน้า) ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 38
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 32