บุคคลออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ศึกษาดูงานโรงเลื่อยร้องกวาง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 14
ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 15
ออป.เหนือบน จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 16
งานสวนป่าแม่แจ่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท Mobius Motoebike มอบของแก่โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 13 ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 11
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ตรวจเยี่ยมแปลงส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 10
งานสวนป่าแม่จาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน Green Lanna Season Trail 2019 ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 18
งานสวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย ร่วมโครงการจิตอาสาฯ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 18
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 16
ศึกษาดูงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ร้องกวาง จ.แพร่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 20
ผอส.ออป.เหนือบน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๐๖ กันยายน ๒๕๖๒ 30
งานสวนป่าแม่จาง ร่วมให้ความช่วยเหลือเหตุดินถล่ม ๐๕ กันยายน ๒๕๖๒ 26
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ตรวจงานท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๒ 28
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๒ 24
งานสวนป่าแม่จาง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ๐๓ กันยายน ๒๕๖๒ 24
งานช่างกล อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๐๓ กันยายน ๒๕๖๒ 32
ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจงานสวนป่าท้องที่จังหวัดลำปาง ๐๓ กันยายน ๒๕๖๒ 32
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการส่งเสริมเกษตรกรฯ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๒ 29
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 35
งานสวนป่าแม่มาย ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 38
ออป.เหนือบน จัดอบรมการบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 42