บุคคลออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สวนป่าแม่จาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) สร้างฝายชะลอน้ำ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 23
รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตรวจงานท้องที่จังหวัดแพร่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 44
ออป.เหนือบน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 58
ผอส.ออป.เหนือบน ดูงานการทำไม้ ๐๒ เมษายน ๒๕๖๑ 89
คณะผู้อบรม ACMECS ดูงานสวนป่าทุ่งเกวียน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 147
พิธีทำบุญสำนักงาน ออป.เหนือบน ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 161
ประชุมคณะกรรมการไฟป่าและหมอกควัน ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 156
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ได้ให้การต้อนรับคณะลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนชุมชนบ้านนาไผ่เข้าค่ายลูกเสือ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 182
งานสวนป่าแม่สรอย งานสวนป่าวังชิ้น และงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ร่วมกิจกรรมรณณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในชุมชนบนพื้นที่เสี่ยง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 170
ออป.เหนือบน ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 179
งานสวนป่าแม่หอพระร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 160
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ร่วมทำแนวป้องกันไฟ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 155
ผอส.ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 162
งานสวนป่าแม่สุก ร่วมกับชุมชนทำแนวกันไฟ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 147
งานสวนป่าวังชิ้นและงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 179
สวนป่าแม่แจ่มประชุมปัญหาหมอกควัน ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 169
งานสวนป่าแม่ยาว – แม่ซ้าย ร่วมออกตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 158
ผอส.ร่วมประชุมแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 153
ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำปาง ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 154
ผอส.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำปาง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 167