หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งานสวนป่าไชยปราการ ร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 34
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ร่วมประชุมสภาฯ เพื่อขอมติปลูกสร้างสวนป่า ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 31
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 29
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำเสนอผลงาน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 29
เจ้าหน้าที่ตรวจวัดประทับตีตราไม้ป่านอกโครงการ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 32
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 35
หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ ตรวจงานโรงเลื่อยแม่เมาะ ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 26
ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจงานท้องที่จังหวัดลำปาง ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 29
เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 32
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เยี่ยมชมโรงเลื่อยแม่เมาะ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 81
งานสวนป่าแม่เมาะ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด – 19 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 66
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 58
ออป.เหนือบนและ ออป.เหนือล่าง ร่วมกันสักการะพระชัยมงคล และสักการะ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 67
ออป.เขตแพร่ มอบประกาศนียบัตรพนักงานที่มีศักยภาพสูง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 65
งานสวนป่าดอยบ่อหลวง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 58
งานสวนป่า ร่วมบริจาคสิ่งของแก่บุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 59
เจ้าหน้าที่ ทสจ.น่าน ตรวจแปลงปลูกสร้างสวนป่า เพื่อขึ้นทะเบียนสวนป่าฯ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 60
ออป.เหนือบน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 72
ออป.เขตลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 69
เจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอแม่เมาะ ตรวจสอบโรงเลื่อยแม่เมาะ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 70