บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งานสวนป่าแม่มาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 1
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ร่วมประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 1
งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 2
งานสวนป่าดอยบ่อหลวง สนับสนุนของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 1
งานสวนป่าเวียงมอก สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 1
งานสวนป่าแม่จาง สนับสนุนของรางวัลวันเด็กแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 1
งานสวนป่าแม่แจ่ม สนับสนุนของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 1
งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 0
งานสวนป่าแม่มาย สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 0
ออป.เขตลำปาง ร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 1
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าฯ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 0
งานสวนป่าทุ่งเกวียนจัดประชุมหน่วยงานและชุมชนรอบสวนป่า ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 0
งานสวนป่าแม่มาย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเตรียมการต้อนรับผู้แทนพระองค์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 18
งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมประชุมหมู่บ้านขอมติในการทำไม้สวนป่า ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 17
งานสวนป่าทุ่งเกวียน เข้าเยี่ยมพบ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๐๘ มกราคม ๒๕๖๓ 27
งานสวนป่าแม่มาน ร่วมประชุมติดตามปัญหาหมอกควัน ๐๘ มกราคม ๒๕๖๓ 25
งานสวนป่าเด่นชัย ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๓ 20
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๐๗ มกราคม ๒๕๖๓ 25
ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ๐๗ มกราคม ๒๕๖๓ 35
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ให้การต้อนรับคณะกองงานส่วนพระองค์ 904 ๐๖ มกราคม ๒๕๖๓ 25