หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 12
งานสวนป่าแม่ลี้ และงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ เข้าร่วมประชุมติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 11
สวนป่าแม่ทรายคำ ร่วมโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำปาง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 14
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประชุมหมูบ้านเพื่อชี้แจงแผนดำเนินงานสวนป่า ประจำปี 2564 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 12
งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการไฟป่า ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 16
กศน. อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เข้าค่ายลูกเสือ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 28
ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 19
อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ศึกษาดูงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 23
ออป.เหนือบน รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ ลำปาง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 22
งานสวนป่าแม่มาน จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟ และสร้างฝายชะลอน้ำ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 20
งานสวนป่าไชยปราการ งานสวนป่าบ้านหลวง งานสวนป่าแม่หลักหมื่น จัดกิจกรรมอบรมป้องกันไฟป่า ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 22
งานสวนป่าแม่มาน เข้าพบปลัดอาวุโส อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 20
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 22
ผจก.ออป.เขตแพร่ ตรวจงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 61
ออป.เขตเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 50
ส.ธอ. เข้าพบคณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 51
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ตรวจงานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 64
งานสวนป่าขุนแม่คำมี ร่วมประชุมสภา อบต.ห้วยโรง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 56
มอบกระเช้าปีใหม่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 58
ส.ธอ. และสวนป่า ออป.เขตแพร่ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอร้องกวาง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 53