บุคคลออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ออป.เหนือบน ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 24
งานสวนป่าแม่หอพระร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 22
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ร่วมทำแนวป้องกันไฟ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 18
ผอส.ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 25
งานสวนป่าแม่สุก ร่วมกับชุมชนทำแนวกันไฟ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 24
งานสวนป่าวังชิ้นและงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 33
สวนป่าแม่แจ่มประชุมปัญหาหมอกควัน ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 23
งานสวนป่าแม่ยาว – แม่ซ้าย ร่วมออกตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 24
ผอส.ร่วมประชุมแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 23
ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำปาง ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 26
ผอส.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำปาง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 31
งานสวนป่าแม่ทรายคำร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 30
ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน BEDO สัญจร ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 44
สวนป่าทุ่งเกวียน จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 40
งานสวนป่าแม่จาง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 44
งานสวนป่าแม่จางร่วมกิจกรรมอบรมป้องกันไฟป่า ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 39
ออป.เหนือบนร่วมวันยุทธหัตถี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 52
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมบ้านหลุยส์ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 47
วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 39