หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ออป.เหนือบน ร่วมประชุมสภากาแฟ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 1
รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ตรวจเยี่ยมสวนป่าท้องที่ ออป.เขตเชียงใหม่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
อ.อ.ป. นำคณะกรรมการฯ ทริส - สคร. และ SubPAC ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ดูการดำเนินงานที่สำคัญ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
งานสวนป่าแม่มาย ร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้าน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
งานสวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย มอบทุนการศึกษา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 5
ทอดกฐินสามัคคี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ประจำปี 2565 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 45
งานสวนป่าแม่หอพระ หารือและตรวจสอบแผนที่สวนป่า ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 5
ผจก.ออป.เขตแพร่ เข้าพบและหารือเกี่ยวกับไม้ป่านอกโครงการ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
ส.ธอ. ร่วมกิจกรรม Kick Off การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
งานสวนป่าแม่มาย ประชุมคณะกรรมการกองทุนท้องถิ่นรอบสวนป่า ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
คณะที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท อ.อ.ป. ลงพื้นที่สวนป่าเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
งานสวนป่าเชียงดาว มอบทุนการศึกษา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
งานสวนป่าบ้านวงษา มอบทุนการศึกษา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
หฝ.จัดการผลผลิตฯ ตรวจงานสวนป่าท้องที่จังหวัดแพร่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
ส.ธอ. ร่วมให้คำแนะนำในการปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2
ส.ธอ. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 26
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำปาง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 15
งานสวนป่าเชียงดาว จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 37