หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ออป.เขตลำปาง ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนฯ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 21
งานสวนป่าขุนแม่คำมี ร่วมประชุม “คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่” ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 16
รองผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 50
ออป.เขตแพร่ ร่วมโรงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 45
งานสวนป่าขุนแม่คำมี ปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563 ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 50
งานสวนป่าวังชิ้น ปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 54
งานสวนป่าแม่สรอย ปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 48
ออป.เหนือบน ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 136
งานสวนป่าสาละวิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 72
งานสวนป่าเวียงมอก ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 59
งานช่างกล ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 60
งานสวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม และงานสวนป่าเวียงมอก ออกสำรวจพื้นที่ส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ ปี 2563 ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 67
งานสวนป่าเวียงมอก ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 58
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 71
งานสวนป่าเด่นชัย ออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้และบุกรุกสวนป่า ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 66
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและกำลังพลจุดคัดกรองโรคฯ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 63
งานสวนป่าแม่สรอย ร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้า ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 51
งานช่างกล ออกปฏิบัติการเชิงรุก ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 58
งานสวนป่าเด่นชัย สนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเชื้อโควิด - 19 ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 55
ผู้จัดการ ออป.เขตแพร่ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 56