หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ร่วมประชุมหมู่บ้าน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 25
ผู้จัดการ ออป.เขตแพร่ ประชุมหารือการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 24
งานสวนป่าวังชิ้น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 34
รองผู้อำนวยการ ออป. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 35
ผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน ร่วมพิธีเปิดการประชุมช้างแห่งชาติ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 35
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 44
ผจก.ออป.เขตแพร่ ตรวจงานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 39
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 36
งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 38
งานสวนป่าไชยปราการ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 35
งานสวนป่าแม่มาน ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 38
งานสวนป่าแม่แจ่ม ร่วมเปิดงานโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 41
ออป.เขตลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 39
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 40
ออป.เหนือบน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 40
งานสวนป่าแม่จาง ร่วมพิธีมอบปริญญาธรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 36
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 46
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจติดตามการซ่อมแซมบ้านหลุยส์ฯ ๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 36
ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมประชุมสภากาแฟ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 97
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 97