การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 2 คัน
ประกาศการให้เช่าประโยชน์ที่ดินพร้อมอาคารบ้านพักรับรอง เนื้อที่ 1-1-95 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศการให้เช่าประโยชน์ที่ดินพร้อมอาคารบ้านพักรับรอง เนื้อที่ 1-1-95 ไร่
ประกาศผลการประมูลขายทรัพย์สินที่ใช้งานแล้ว แบตเตอรี่ ยางเก่า และเศษเหล็ก
ประกาศการให้เช่าประโยชน์ที่ดินพร้อมอาคารบ้านพักรับรอง เนื้อที่ 1-1-95 ไร่
ประกาศประมูลขายทรัพย์สินที่ใช้งานแล้ว แบตเตอรี่ ยางเก่า และเศษเหล็ก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ออป.เหนือบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศให้เช่าใช้ประโยชน์อาคารโรงฝึกงาน ขนาด 40x20 เมตร ของ ออป.เขตเชียงใหม่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อม ซุ้มป้าย และรั้วด้านหน้าโครงการ ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Powered by Phoca Download