หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 75 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๐๒ เมษายน ๒๕๖๔ 61
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๐๒ เมษายน ๒๕๖๔ 69
งานสวนป่าแม่มาย ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 112
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 97
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ช่วยผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 98
งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 106
ส.ธอ. สุ่มตรวจหาสารเสพติด ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 104
งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมฝึกอบรม “อาสาสมัครป้องกันไฟป่า” ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 108
งานสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่า ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 101
ตรวจสอบพื้นที่งานสวนป่าไชยปราการ และงานสวนป่าเชียงดาว ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 91
ออป.เขตแพร่ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนฯ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 93
งานสวนป่าไชยปราการ ร่วมดับไฟไหม้ป่า ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 82
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ออกปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่า ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 92
งานสวนป่าไชยปราการ ร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่า ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 82
งานสวนป่าแม่มาย มอบเครื่องเป่าลมป้องกันและควบคุมไฟป่า ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 87
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 74
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดลำปาง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 109
รองผู้อำนวยการ ตรวจงานท้องที่จังหวัดแพร่และลำปาง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 142
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 139
งานสวนป่าทุ่งเกวียน จัดอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 124