หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งานสวนป่าเด่นชัย ชิงเก็บลดเผา ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 124
ฝ่ายปกครองอำเภอวังชิ้น จัดตั้งชุดปฏิบัติการฯ ป้องกันไฟป่า ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 129
งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง และสวนป่านาพูน ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านนาพูน ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 125
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 141
ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 127
งานสวนป่าแม่ลี้ และงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ เข้าร่วมประชุมติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 145
สวนป่าแม่ทรายคำ ร่วมโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำปาง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 146
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประชุมหมูบ้านเพื่อชี้แจงแผนดำเนินงานสวนป่า ประจำปี 2564 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 130
งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการไฟป่า ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 135
กศน. อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เข้าค่ายลูกเสือ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 144
ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 122
อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ศึกษาดูงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 133
ออป.เหนือบน รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ ลำปาง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 127
งานสวนป่าแม่มาน จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟ และสร้างฝายชะลอน้ำ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 130
งานสวนป่าไชยปราการ งานสวนป่าบ้านหลวง งานสวนป่าแม่หลักหมื่น จัดกิจกรรมอบรมป้องกันไฟป่า ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 144
งานสวนป่าแม่มาน เข้าพบปลัดอาวุโส อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 142
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 130
ผจก.ออป.เขตแพร่ ตรวจงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 178
ออป.เขตเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 154
ส.ธอ. เข้าพบคณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 159