การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประมุลจำหน่ายไม้สักสวนป่าทุ่งเกวียน ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประมูลไม้สักสวนป่าแม่มาย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแม่จาง ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าวังชิ้น ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าแม่มาย ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าแม่สิน-แม่สูง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าวังชิ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าขุนแม่คำมี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าแม่ทรายคำ ในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้แบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าทุ่งเกวียน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแม่มาย แบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าเวียงมอก แบบตลาดกลางค้าไม้ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าทุ่งเกวียน แบบตลาดกลางค้าไม้ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง แบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
ประกาศประมุูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าเด่นชัย แบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าวังชิ้น แบบตลาดกลางค้างไม้ ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้กระยาเลย ที่ทำออกจากเขตทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า-ลำพูน ระหว่าง กม. 0+275 ถึง กม 2+000 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
 
Powered by Phoca Download