การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าวังชิ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าขุนแม่คำมี ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเวียงมอก ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไมัสักท่อนสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สัักท่อนสวนป่านาพูน ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าวังชิ้น ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ในวันพฤหัสบดีที่27 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าแม่สรอย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าแม่เมาะ ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
การประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน ที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่ที่กรมชลประทานขอผ่อนผันการขอเข้าทำประโยชน์ฯ โครงการอ่างเก็บน้ำไม่อางฯ ท้องที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าแม่จาง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าเด่นชัย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าเวียงมอก ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่านครน่าน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
งานสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
 
 
Powered by Phoca Download