การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

ประมูลจำหน่ายไม้สักแปรรูป ครั้งที่1/2564 สต๊อกสินค้าคงค้าง ปี 2563 โรงเลื่อยร้องกวาง จังหวัดแพร่
ประมูลจำหน่ายไม้สักแปรรูป ครั้งที่1/2564 สต๊อกสินค้าคงค้าง ปี 2563 โรงเลื่อยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
การประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน ที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่ที่กรมชลประทานขอผ่อนผันการขอเข้าทำประโยชน์ฯ โครงการอ่างเก็บน้ำไม่อางฯ ท้องที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (งวดที่ 2)
งานสวนป่าแม่เมาะ ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
ประกาศ ประมูลจำหน่ายไม้สักที่ทำออกจากพื้นที่เขตทางหลวงหมายเลข 101 ท้องที่ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (งวดที่ 2) ในวันเมษายนที่ 21 เมษายน 2564
งานสวนป่าขุนแม่คำมี ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
งานสวนป่าแม่สรอย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
การประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน ที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่ที่กรมชลประทานขอผ่อนผันการขอเข้าทำประโยชน์ฯ โครงการอ่างเก็บน้ำไม่อางฯ ท้องที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
งานสวนป่าแม่หลักหมื่น ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
งานสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาน ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
งานสวนป่านาพูน ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
งานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
งานสวนป่าเวียงมอก ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
งานสวนป่านาพูน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
งานสวนป่าแม่เมาะ ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
งานสวนป่าแม่สรอย ประมูลไม้สักสวนป่า วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
งานสวนป่าแม่อุมลอง ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
งานสวนป่าแม่แจ่ม ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
 
 
Powered by Phoca Download