การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

ประกาศผลการประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า สวนป่าแม่มาย
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่สิน-แม่สูงแบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่ทรายคำ แบบตลาดกลางค้าไม้ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้หวงห้ามธรรมดา(กระยาเลย) ที่ทำออกจากพื้นที่เขตทางหลวงหมายเลข 101 ท้องที่ตำบลผาสิงห์ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเวียงมอก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเด่นชัย ในวันศุกร์ที่9 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าวังชิ้น ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าเด่นชัย ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่านาพูน ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่แจ่ม ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลไม้สักท่อนสวนป่าแม่ทรายคำ ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าวังชิ้น ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่อุมลอง ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าทุ่งเกวียน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่สรอย ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ประกาศประมุูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่มาย ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
การประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า สวนป่าแม่มาย ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเด่นชัย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าเด่นชัย ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
 
 
Powered by Phoca Download